แพทย์ - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนพ.ลาภชัย  เศรษฐะทัตต์

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00-12.00