ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
 • เวลาทำการ - จันทร์ พุธ และนอกเวลาในวันเสาร์ 09.00 - 12.00
 • เบอร์โทรติดต่อ - 064-0623763 (ติดต่อในเวลาราชการ)
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • - รับตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะทั่วไป ปัสสาวะผิดปกติหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • - การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ ( Cystoscopy )
 • - การผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยใช้เลเซอร์
 • - การผ่าตัดทำหมันชาย ( Vasectomy )
 • - การผ่าตัดแก้หมันชาย
 • - การวัดอัตราการพุ่งของปัสสาวะ เพื่อหาความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยวัดจากอัตราการพุ่งของปัสสาวะ
 • - การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ ( Circumcision )
 • - Erectile Dysfunction การตรวจวินิจฉัยและรักษา ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • - การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shock Wave Therapy
 • - Extracourcureal shock wave lithotripsy (ESWL) การรักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีบาดแผล
 • - URS (Ureterorenoscopy) การสอดกล้องเข้าท่อปัสสาวะผ่านกระเพาะปัสสาวะเข้าไปถึงนิ่วเพื่อเอานิ่วออกบริเวณไตและท่อไต