ศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
 • เวลาทำการ - จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • เบอร์โทรติดต่อ - 064-0623763 (ติดต่อในเวลาราชการ)
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • - ผ่าตัดส่องกล้อง
 • - ผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมทั่วไป
 • - ผ่าตัดช่องท้อง
 • - ผ่าตัดไส้เลื่อน
 • - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
 • - ผ่าตัดนิ่วผ่านกล้อง
 • - ริดสีดวงทวาร
 • - ผ่าตัดไส้ติ่ง
 • - รักษาแผลทั่วไปและแผลติดเชื้อ

เทคโนโลยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

1. การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่โดยการ

 • - การทำ EGD การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
 • - การทำ Colonoscope การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย