นวดแผนไทย

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
  • เวลาทำการ - ในเวลา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. นอกเวลา จันทร์, อังคาร,พุธ เวลา 16.30 - 19.30 น. และ เสาร์ เวลา 08.30 - 13.00 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070-9 ต่อ 73026, 055-282565, 086-4663950
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

ให้บริการด้านการนวดรักษา (Thai Therapeutic Massage) และประคบสมุรไพร ตามกลุ่มอาหารทางระบบกล้ามเนื้อ หรือฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ก่อนรับการรักษาทุกครั้ง


อัตราค่าบริการ

นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 90 นาที 250 บาท

สิทธิราชการเบิกจ่ายตรง/จ่ายตรง(อปท.) ไม่ต้องสำรองจ่าย
สิทธิเบิกรัฐวิสาหกิจ สำรองจ่าย 250 บาท
สิทธิบัตรทอง/ประกันสังคม ชำระเงินเอง


กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ