17 ก.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคทหารกองเกิน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช