27 ธ.ค. 2562

ผลการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ตามที่รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


เป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)


ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร