02 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.อ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
งดออกตรวจ
วันที่ 12 - 23 ก.ย. 62
เนื่องจากแพทย์ไปราชการ