30 ส.ค. 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(ลูกจ้างชั่วคราว)

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ รายชื่อ
1 น.ส. อธิพร ทองคำ
2 น.ส.พรเพ็ญ ไชยวงค์
สำรองอันดับ 1 น.ส.ศิยามล บุญทวี
สำรองอันดับ 2 น.ส.ชลธิชา ธรรมจี๋
สำรองอันดับ 3 น.ส.นิรชา ทิมมี


หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 ให้ติดต่อ ร.อ.ยุวดี พุทธิวิศิษฎ์ โทร 065-3364614

แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช