แพทย์ - จิตเวชนพ.วัชระ  ผะอบเหล็ก

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันอังคาร : นอกเวลา 16.00-19.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00-12.00
  • วันจันทร์ : นอกเวลา 16.00-19.00


ห้องตรวจโรคจิตเวชและยาเสพติด

  • ตารางออกตรวจ :
  • - ไม่มีข้อมูล