จิตเวช

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 1
 • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73003 หรือ 094-179-8521
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • - โรคนอนไม่หลับ
 • - โรคเครียด
 • - โรควิตกกังวล
 • - โรคตื่นตระหนก
 • - โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • - โรคซึมเศร้า
 • - โรคอารมณ์สองขั้ว
 • - โรคจิตเภท
 • - อาการประสาทหลอน ๆ
 • - โรคหลงลืม วิตกกังวล ซึมเศร้าและประสาทหลอนในผู้สูงอายุ
 • - อาการปวดเรื้อรังร่วมกับภาวะซึมเศร้า
 • - เลิกบุหรี่ สุราและยาเสพติด

เทคโนโลยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

 • - ห้องตรวจโรคที่เป็นส่วนตัว
 • - ห้องปฏิบัติการณ์ทางจิตวิทยา
 • - การทดสอบทางจิตวิทยา
 • - การให้คำปรึกษา
 • - การทำกลุ่มบำบัดฟื้นฟูสมรรถณภาพผู้ติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • - บริการสายด่วนจิตเวชโทร 094-179-8521