แพทย์ - กุมารเวชพญ.ศิริพร  สันติวรวุฒิ

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00


นพ.อภิรมณ์ ใหญ่ไล้บาง

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 16.00-19.00


คลินิครับวัคซีนเด็ก

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันพุธ : ในเวลา 13.00-15.00