กุมารเวช

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
  • เวลาทำการ - จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73066 หรือ 065-8026756
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

  • 1. บริการตรวจโรคเด็กทั่วไป อายุตั้งแต่แรกเกิด - อายุ 15 ปี
  • 2. บริการคลินิกวัคซีนเด็กดี ทุกวันพุธ เวลา 13.00 -15.00 น.