รังสีกรรม

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  • เวลาทำการ - จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73002
แพทย์

แผนกรังสีกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และผลการตรวจได้จัดเก็บในระบบภาพทางการแพทย์ (PACS) เพื่อความสะดวกในการติดตามผลการการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

  • 1. เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5 Tesla) เป็นเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภาพที่มีความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ชัดเจนและปลอดสี
  • 2. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(CR SCAN 64 Slide) เป็นเครื่องเอกซเรย์ผสานระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดในการตรวจสูง มีโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย
  • 3. เครื่องเอกซเรย์พิเศษ(Fluoroscopy) เครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจพิเศษทางรังสี และเป็นการถ่ายภาพร่วมกับการใช้สารทึบรังสี โดยสามารถแสดงภาพแบบ Real-time เหมาะสำหรับการตรวจดูหลอดอาหาร,กระเพราะอาหาร,ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
  • 4. เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound) เป็นการใช้คลื่นความถี่สูง แบบ Real-time เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทยรอยด์ และหลอดเลือดส่วนต่าง ๆ
  • 5. เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก(BMD)เป็นเครื่องแบบ DAXA ใช้ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกเหมาะสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนและสูงอายุ
  • 6. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) เป็นเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด ช่องท้อง และกระดูกต่าง ๆ เป็นต้น โดยใช้ระบบ Digital ในการบันทึกภาพ
  • 7. ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้มารับบริการ และให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการตรวจทางรังสีวิทยาที่เหมาะสม