แพทย์ - ศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ.อนุรัฐ ตันติจารุกร

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00


นพ.สูรย์  สอนปาน

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00-12.00
 • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 16.00-19.00


นพ.รัฐพล  ศรีผ่องใส

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : นอกเวลา 16.00-19.00


นพ.วศะ กสิวัฒน์

 • ตารางออกตรวจ :
 • จันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • พุธ : ในเวลา 09.00-12.00