แพทย์ - สูติ-นรีเวชนพ.กำพล  ปราบปริปูตลุง

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00


นพ.กฤติกา สุขสงวน

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันพุธ : นอกเวลา 16.30-19.30