สูติ-นรีเวช

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
 • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73062
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

ด้านสูติกรรม

 • - ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรองคู่สมรสก่อนมีบุตร
 • - รับฝากครรภ์ ดูแลครรภ์ปกติ และ ครรภ์เสี่ยงสูง ตลลอดการตั้งครรภ์
 • - ทำคลอดบุตรปกติ และผ่าตัดคลอดบุตร
 • - การติดตามดูแลหลังคลอด และการคุมกำเนิด

ด้านนรีเวช

 • - ตรวจคัดกรองมะเร็งของระบบสืบพันธุ์สตรี
 • - ตรวจรักษาโรคติดเชื้อและความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรี
 • - ตรวจรักษาเนื้องอกปกติของระบบสืบพันธุ์สตรี
 • - ตรวจรักษาภาวะผิดปกติของประจำเดือน และฮอร์โมนเพศหญิง
 • - ผ่าตัดทั่วไปและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช