แพทย์ - จักษุนพ.วิกร  อิ่มอารมณ์

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันจันทร์ : นอกเวลา 16.00-18.00
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-15.00
  • วันพุธ : นอกเวลา 16.00-18.00
  • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-15.00