แพทย์ - เวชศาสตร์ฟื้นฟูนพ.เหมวรุณ ดีมา

  • ตารางออกตรวจ :
  • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-16.00
  • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 16.00-20.00
  • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00
  • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00-12.00