เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 1
 • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070 ต่อ 73139 หรือ 064-0414061
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • - ตรวจรักษาระบบกล้ามเนื้อ และโครงร่าง
 • - ตรวจรักษาอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนปลาย
 • - รักษาฟื้นฟูอาการจากโรคเรื้อรัง

เทคโนโลยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

 • - ตรวจความผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า
 • - รักษาเส้นเอ็นอักเสบ ด้วยเครื่องกระแทกความถี่สูง (shock wave)
 • - เครื่อง Spind Traction ดึงหลัง ดึงคอ
 • - นวดกล้ามเนื้อด้วย เครื่องอัลตร้าซาวด์
 • - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลด และระงับ อาการปวด
 • - แผ่นประคบร้อน
 • - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • - CPM ข้อเข่า
 • - ให้บริการด้านการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา และหัตถการ Manual เทคนิค