แพทย์ - อายุรกรรมนพ.ปฐม  พนัสนอก

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00


นพ.วิโรจน์  ชมน์สูงเนิน

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอาทิตย์ : นอกเวลา 09.00 - 12.00


นพ.ณัฐพงษ์  บุษบัน

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพุธ : นอกเวลา 17.00-19.00


นพ.เจริญยศ  คล้ายใยทอง

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00