อายุรกรรม

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 09.00 - 19.00 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ - 055-282823
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

  • - ดูแลผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรมทั่วไป เช่น เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง,หัวใจระยะแรกเริ่ม,ไตระยะเริ่ม และอื่น ๆ เป็นต้น
  • - ดูแลผู้ป่วยในโรคทางด้านอายุรกรรม เช่นติดเชื้อในกระแสเลือด, ปอดอักเสบติดเชื้อ, และอื่นๆ เป็นต้น
  • - ส่องกระเพาะอาหาร , ส่องลำใส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีกล้องส่องกระเพาะและลำไส้ใหญ่