ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์

ประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์ 1 ตำแหน่ง

1.ช่างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกส่งกำลัง หรือโทร 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73221,73000