ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์(ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา
2020-10-15 16:11:48
ประกาศรับสมัครเภสัชกรจำนวน 1 อัตรา ด่วน!!
2020-07-30 16:44:17
ประกาศรับสมัครพนักงานสูทกรรมจำนวนด่วน จำนวน 2 อัตรา
2020-07-02 11:48:06
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์
2020-01-30 10:55:50
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำแผนกสาธารณูปโภค
2020-01-30 10:55:50