ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา
2020-03-23 13:33:28
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์
2020-01-30 10:55:50
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำแผนกสาธารณูปโภค
2020-01-30 10:55:50
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง และ พนักงานผู้ช่วยรังสี 1 ตำแหน่ง
2019-12-02 10:10:18
รับสมัครเภสัชกรจำนวน 3 อัตรา
2019-10-28 00:00:00