รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

22 ต.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองการพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้จัดกิจกรรมอบรมในความรู้ในการกู้ชีพเบื้องต้น แก่นักเรียน และครู โรงเรียนมีมานะวิทยา ( โรงเรียนวัดยาง ) พร้อมมอบของที่ระลึก แก่คณะครู และยังมีพิธีถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี พล.ต. วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดยาง จ.พิษณุโลก

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ในโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๔ ปี

กิจกรรมทั้งหมด