รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ต.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00 น. กองทัพภาคที่ 3 ได้จัด " พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และในครั้งนี้ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย พล.ต. วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพลของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ในโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๔ ปี

กิจกรรมทั้งหมด