รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563

21 ก.ย. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.ร.พ.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี2563 ซึ่งทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 2 ราวัลดังต่อไปนี้ 1.ประเภทพัฒนาการบริการ NAH Smart Health เพื่อพัฒนาระบบการตรวจร่างกายประจำปีกำลังพล และ 2.ประเภทนวัตกรรมการบริการ Smart Cooling Bed ป้องกัน และลดอันตรายจากโรคลมร้อน ณ ห้องรอยัล จิบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๔ ปี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

กิจกรรมทั้งหมด