รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

29 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมด้วย จิตอาสาพัฒนา, สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39 และรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในพิธี และรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพลของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

กิจกรรมทั้งหมด