รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค

28 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

13.30 น. บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น จำนวน 500 ชิ้น ชุดป้องกันทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งพร้อมหมวก จำนวน 10 ชุด และแว่นตากันสารคัดหลั่งแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 10 ชิ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน การรักษาพยาบาล ผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พ.อ.วศะ กสิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชินราชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

กิจกรรมทั้งหมด