รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95

20 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คุณขิษฐา ลึคค์ มอบ Faceshield จำนวน 500 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน และหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 100 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การต้อนรับพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกตันไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ได้จัดพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันฉลิมพระขนมพรรษา 68 พรรษา และ สมด็จพระบรมราชขุนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

กิจกรรมทั้งหมด