รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95

20 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คุณขิษฐา ลึคค์ มอบ Faceshield จำนวน 500 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน และหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 100 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทั้งหมด