รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

18 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลก ร่วมกับ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสได้มอบ หน้ากากป้องกันใบหน้า(Face Shields) จำนวน 500 ชิ้นและน้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด โดยมีพล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทั้งหมด