รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบเครื่องดื่ม โพคารี่สเวท จำนวน 1,000 ขวด

7 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบเครื่องดื่ม โพคารี่สเวท จำนวน 1,000 ขวด จากบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัดเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้กับ เจ้าหน้าที่ รพ. ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอขอบพระคุณบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ณ โอกาสนี้

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทั้งหมด