รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดพิธี มอบถุงยังชีพให้แก่กำลังพลของทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่กำลังพลเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19

1 พ.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดพิธี มอบถุงยังชีพให้แก่กำลังพลของทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่กำลังพลอีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ให้แก่กำลังพล โดยมี พล.ต. วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในการมอบครั้งนี้ ณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทั้งหมด