รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า "

23 มี.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. กำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า " ให้แก่บุคลากร โดยมี พล.ต. วุฒิไชยอิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำ Mask ร่วมกับกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชินราชา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำหน้ากากอนามัย ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ห้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

กิจกรรมทั้งหมด