รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า "

23 มี.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. กำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า " ให้แก่บุคลากร โดยมี พล.ต. วุฒิไชยอิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำ Mask ร่วมกับกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชินราชา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การตอนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “ ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่ เข้ารับราชการ ผลัด 1/63 ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2563

กิจกรรมทั้งหมด