รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ห้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

31 ม.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ได้เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 และมอบหน้ากากอนามัย กับเจลล้างมือพร้อมกับ สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ทางวัดเพื่อให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีเปิด " โครงการบำบัดน้ำเสีย “ พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง "

กิจกรรมทั้งหมด