รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

31 ม.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยานพิษณุโลก ซึ่งมีสายการบินขึ้น - ลงวันละ 8 เที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การตอนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “ ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่ เข้ารับราชการ ผลัด 1/63 ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2563

กิจกรรมทั้งหมด