รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

31 ม.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยานพิษณุโลก ซึ่งมีสายการบินขึ้น - ลงวันละ 8 เที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำหน้ากากอนามัย ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ห้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

กิจกรรมทั้งหมด