รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีเปิด " โครงการบำบัดน้ำเสีย “ พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง "

31 ม.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีเปิด " โครงการบำบัดน้ำเสีย “ พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง " โดยมี พล.ต. วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีบอร์ดนิทรรศการ การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ที่พักอาศัยในบริเวณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และยังมีขนมครกซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำน้ำจากระบบบำบัดมา ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชในบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณริมน้ำ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ห้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

กิจกรรมทั้งหมด