รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีเปิด " โครงการบำบัดน้ำเสีย “ พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง "

31 ม.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีเปิด " โครงการบำบัดน้ำเสีย “ พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง " โดยมี พล.ต. วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีบอร์ดนิทรรศการ การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ที่พักอาศัยในบริเวณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และยังมีขนมครกซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำน้ำจากระบบบำบัดมา ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชในบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณริมน้ำ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การต้อนรับพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกตันไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ได้จัดพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันฉลิมพระขนมพรรษา 68 พรรษา และ สมด็จพระบรมราชขุนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

กิจกรรมทั้งหมด