รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วม กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ปี2563 "

13 ม.ค. 2563

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วม กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ปี2563 " ที่ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตรจัดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี คุณสุภาวรรณ สิทธิพงษ์ ภรรยารองแม่ทัพ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะแม่บ้านในกองทัพภาคที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตรค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95

กิจกรรมทั้งหมด