รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.”

11 พ.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรหมาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.” เพื่อรองรับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะ เกิดขึ้นได้ภายใน รพ. จึงได้จัดการฝึกอบรมการ รักษาความปลอดภัยขึ้นให้แก่กำลังพลของทาง รพ. ได้รับเกียรติจาก ฝสห.ทภ.3 และพัน สห.31เป็นวิทยากรใน การอบรมครั้งนี้ โดยมี พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี ณ ระเบียงริมน้ำ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การต้อนรับพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกตันไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ได้จัดพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันฉลิมพระขนมพรรษา 68 พรรษา และ สมด็จพระบรมราชขุนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

กิจกรรมทั้งหมด