รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมรถยนต์พยาบาลดูแลญาติทหารใหม่

4 พ.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรม “ ต้อนรับครอบครัว ญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่เข้ารับราชการ ผลัด 2/62 ” โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมรถยนต์พยาบาล โดยการดูแลญาติทหารใหม่ โดยทีมงานส่งเสริมสุขภาพ เวชกรรมป้องกันทำการตรวจคัดกรอง โรคเบื้องต้นให้กับทหารใหม่ก่อนเข้าประจำการโดยมี พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3ได้ทำการตรวจเยี่ยม ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การต้อนรับพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกตันไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ได้จัดพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันฉลิมพระขนมพรรษา 68 พรรษา และ สมด็จพระบรมราชขุนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

กิจกรรมทั้งหมด