รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน

30 ต.ค. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันจันทร์ที่28 ตุลาคม พ.ศ.2562 พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เดินทางพร้อม คณะครูฝึก และชุดแพทย์ เยี่ยมบ้าน นายสุรศักดิ์ เวชประสิทย์ เลขที่ 205 /1 ม.10 ต.กง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย ได้เยี่ยมเยียน และร่วมพูดคุยกับทางครอบครัว และได้มอบรถเข็นแก่ยาย สำหรับให้อำนวยความสะดวกให้คุณยาย และมอบของอุปโภค บริโภคให้กับทางครอบครัว ณ ต.กง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การต้อนรับพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกตันไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ได้จัดพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันฉลิมพระขนมพรรษา 68 พรรษา และ สมด็จพระบรมราชขุนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

กิจกรรมทั้งหมด