โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม " สร้างรอยยิ้มในเรือนจำ ทำความดีด้วยหัวใจ วันทันตสาธารณะสุข 62 "

29 ต.ค. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม " สร้างรอยยิ้มในเรือนจำ ทำความดีด้วยหัวใจ วันทันตสาธารณะสุข 62 " เพื่อทำการตรวจสุขภาพ ในช่องปาก และทำการรักษาให้แก่กำลังพลที่อยู่ ภายในเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 39

กิจกรรมอื่นๆ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95

กิจกรรมทั้งหมด