" />

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเผยแพร่นวัตกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

30 ก.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยแพร่ นวัตกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในชื่อโครงการ Smart Heart ทหารไทยหัวใจแข็งแรง

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทั้งหมด