รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร ตามโครงการจัดตั้ง ถังหมักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านคลอง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมณฑลทหารบกที่ 39

12 ก.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร ตามโครงการจัดตั้งถังหมักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านคลอง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมณฑลทหารบกที่ 39 ” และเข้าร่วมฟังแนวทางการแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นโดยใช้ถังหมักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง การให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ลงถัง และการคัดแยกขยะจากนางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการใช้ถังหมักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ต่อยอดจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง และเมื่อเวลา 13.00 น. พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร ตามโครงการจัดตั้ง ถังหมักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านคลอง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมณฑลทหารบกที่ 39 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การตอนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “ ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่ เข้ารับราชการ ผลัด 1/63 ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2563

กิจกรรมทั้งหมด