รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562

09 ก.ย. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต. ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.ทน.3 เป็นประธานในพิธีเปิด และหลังจากนั้น เวลา 10.00 น. พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการนำเสนอผลงาน KM ของหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่ 3 และบุคลากรของทางรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แก่ พ.ท.หญิงมลฤดี โภคศิริ ได้รับรางวัลผู้ประสานงานการจัดการความรู้ในระดับกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก และ พ.ท.หญิงธิดาพร สุขเกิด ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพดีเลิศ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พล.

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำหน้ากากอนามัย ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ห้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

กิจกรรมทั้งหมด