ประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562

แชร์กิจกรรมนี้

พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะโรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เนื่องจากโรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบร่วมกันในการดับเพลิงตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผน เพื่อให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การป้องกัน การติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลนับตั้งแต่เริ่มเกิด จนถึงความรุนแรงใหญ่ โดยให้แต่ละแผนกนำเสนอหน้าที่ของบุคคลากรภายในแผนก ในการดับเพลิงและอพยพ นำเสนอขั้นตอนการทำหน้าที่ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ

กิจกรรมอื่นๆ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การตอนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “ ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่ เข้ารับราชการ ผลัด 1/63 ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2563

กิจกรรมทั้งหมด