กิจกรรมทั้งหมด

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การตอนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “ ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่ เข้ารับราชการ ผลัด 1/63 ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2563
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม " การฝึกการตรวจสภาพความพร้อมรบ และเดินทางไกล ประจำปี 2563 "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้การตอนรับ “ คณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจการดำเนินงานตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลภายในจังหวัดพิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนายสิบพยาบาล
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การต้อนรับพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกตันไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ได้จัดพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันฉลิมพระขนมพรรษา 68 พรรษา และ สมด็จพระบรมราชขุนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม " วันเบนทูล " เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบสิ่งของบริาจาค
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบ Faceshiel แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย KN95
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบสิ่งของบริจาค จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลกและ ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบเครื่องดื่ม โพคารี่สเวท จำนวน 1,000 ขวด
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดพิธี มอบถุงยังชีพให้แก่กำลังพลของทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่กำลังพลเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนของคลินิกและหอผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง
พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ในกระแสเลือด และหูฟังทางการแพทย์
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก “ ตลาดใจ ” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ “ มูลนิธิก้าวคนละก้าว ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบน้ำนมถั่วเหลืองออร์แกนิค ตราโทฟุซัง
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ สำหรับเจ้าหน้าที่
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ห์ Clean Food Good Taste
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับมอบสมาร์ทโฟน รุ่น True SMART 4G Adventure Pro จำนวน 10 เครื่อง จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัด "กิจกรรมการจัดทำ Mask ผ้า "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำหน้ากากอนามัย ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ 2 ห้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ความรู้การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีเปิด " โครงการบำบัดน้ำเสีย “ พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีการทำบุญ บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม " วันสถาปนา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบปีที่ 56 "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมกับหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “ วันเด็กแห่งชาติ ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วม กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ปี2563 "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 8 นาย
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วมกิจกรรม “ พิธีกล่าวคำน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” และกิจกรรมการบริจาคโลหิต
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม "ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2"
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ รพ.”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมรถยนต์พยาบาลดูแลญาติทหารใหม่
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม “ อบรมเชิงปฏิบัติการ นิรภัยการฝึกทหารใหม่ เพื่อเป้าหมายห่างไกลโรคลมร้อน ทหารกองประจำการ ผลัด 2/62 ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม " สร้างรอยยิ้มในเรือนจำ ทำความดีด้วยหัวใจ วันทันตสาธารณะสุข 62 "
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกิจกรรม 21 ตุลาวันทันตสาธารณสุข ประจำ ปี 2562
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีมบริหารความเสี่ยง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ หน่วยงานทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุนทางคลินิก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเผยแพร่นวัตกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดต้นตอของการเกิดโรคไข้เลือดออก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ในการถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา วันมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมราชชนก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ หน่วยงานทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุนทางคลินิก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม “ โครงการ 99 วันลดกี่โล ตอน เซฟกระทะหลุด ”
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร ตามโครงการจัดตั้ง ถังหมักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านคลอง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมณฑลทหารบกที่ 39
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ กำลังพล มทบ.39 จำนวน 70 นาย หลังจากที่ได้ปฏิบัติภารกิจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในจังหวัดพิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมคณะบุคลากรของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้การตอนรับ และเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังหลังการรับรองขบวนการคุณภาพ
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562
ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ”
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม " อบรมระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ "
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคลากรของทางโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรมอบรม " ระบบสำรวจและคัดกรองความเสี่ยง ต่อสุขภาพประจำปี 2562 " ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และ และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลออนไลน์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัด “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และบรรเทาอัคคีภัย ประจำปี 2562 ”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “ เด็กมีพัฒนาการสมวัย เพราะผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี ”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดโครงการอบรม “ บุคลากรรุ่นใหม่ใส่ใจสารสนเทศในการพัฒนาโรงพยาบาล ”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม “ สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ”
การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน
ประชุมรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย
การประชุม การเตรียมการสอบคัดเลือก น.สัญญาบัตร คุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562
พิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562