แพทย์ - หู คอ จมูก ภูมิแพ้พญ.อัจฉรา  ศิริโภคารัตนา

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00


นพ.ภูริวัฑฒ์  ศุขโรจน์

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 17.00-19.00


นพ.จักรกฤษฎิ จันทวานิช

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันจันทร์ : นอกเวลา 16.00-19.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00-12.00