ร้านยาสวัสดิการ

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
  • ที่ตั้ง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  • เวลาทำการ - จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 1700 น.
  • เบอร์โทรติดต่อ -
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม/อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อความงาม ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วไป ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากกำลังพลและครอบครัว