แพทย์ - ทันตกรรมทพ.ฉัตรชัย  ภักดีอภินันท์

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันจันทร์ : นอกเวลา 16.00-20.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอังคาร : นอกเวลา 16.00-20.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพุธ : นอกเวลา 16.00-20.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : นอกเวลา 16.00-20.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันเสาร์ : นอกเวลา 09.00-16.00


ทพ.ชำนาญ  ส้มลิ้ม

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00


ทพญ.โสรยา  บุศยารัสมี

 • ตารางออกตรวจ :
 • วันจันทร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันอังคาร : ในเวลา 09.00-12.00
 • วันพุธ : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันพฤหัสบดี : ในเวลา 09.00 - 12.00
 • วันศุกร์ : ในเวลา 09.00 - 12.00


ทพญ.มาศจุฑา ศิริวัฒน์

 • ตารางออกตรวจ :
 • - ไม่มีข้อมูล