ทันตกรรม

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 1
 • เวลาทำการ - จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
 • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070-9 ต่อ 73029 หรือ 097-2965321 ( ในเวลาราชการ )
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • - อุดฟัน
 • - ถอนฟัน, ผ่าตัดฟันฝังคุด
 • - ขูดหินน้ำลาย ,เกลารากฟัน ,ศัลย์ปริทันต์ ,เพิ่มความยาวตัวฟัน, รักษาโรคเหงือก
 • - ฟันเทียมถอดได้, ฟันเทียมติดแน่น
 • - รักษาคลองรากฟันเฉพาะหน้าและฟันกรามน้อย
 • - เคลือบฟลูออไรด์
 • - ฟอกสีฟัน ,เครื่องมือคงสภาพฟัน
 • - ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

 • - X-ray Digital
 • - X-ray Panoramic